OGŁOSZENIA

Zamawiający umożliwi Oferentom dokonanie wizji lokalnej w miejscu dostawy przedmiotu zamówienia. Data i czas trwania wizji zostanie uzgodniony w dogodnym dla obu Stron terminie

Postępowanie jest prowadzone w związku z realizacją projektu pod nazwą „Zwiększenie poziomu cyfryzacji, robotyzacji i automatyzacji zakładu produkcyjnego FoodWell Sp. z o.o.” finansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Komponentu A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, Reformy: A 2.1. Przyśpieszenie procesów robotyzacji i cyfryzacji i innowacji, Inwestycji: A 2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w zapytaniu ofertowym.


Załączniki do pobrania:Termin składania ofert upływa 22.07.2024
Data publikacji: 21.06.2024

Zamawiający Firma FoodWell Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe nr 30/W2/2023 o nazwie
"Stacja rozładunku worków 25 kg i typuBig Bagze stanowiskiem napełniania. Ilość – 1 szt."

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Klauzula informacyjna Zamawiającego
Pytania i odpowiedzi

Postępowanie jest prowadzone w związku z realizacją projektu pod nazwą „Zwiększenie poziomu cyfryzacji, robotyzacji i automatyzacji zakładu produkcyjnego FoodWell Sp. z o.o.” finansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Komponentu A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, Reformy: A 2.1. Przyśpieszenie procesów robotyzacji i cyfryzacji i innowacji, Inwestycji: A 2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w zapytaniu ofertowym.


Załączniki do pobrania:Termin składania ofert upływa 1.07.2024
Data publikacji: 31.05.2024

Zamawiający Firma FoodWell Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe nr 28/W2/2023 o nazwie
" System odpylania maszyn w zakładzie produkcyjnym FoodWell Sp. z o.o. w Janowie Podlaskim"

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Klauzula informacyjna Zamawiającego
Pytania i odpowiedzi

Postępowanie jest prowadzone w związku z realizacją projektu pod nazwą „Zwiększenie poziomu cyfryzacji, robotyzacji i automatyzacji zakładu produkcyjnego FoodWell Sp. z o.o.” finansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Komponentu A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, Reformy: A 2.1. Przyśpieszenie procesów robotyzacji i cyfryzacji i innowacji, Inwestycji: A 2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w zapytaniu ofertowym.


Załączniki do pobrania:

Termin składania ofert upływa 23.05.2024
Data publikacji: 23.04.2024

Zamawiający Firma FoodWell Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe nr 27/W2/2023 o nazwie
"Adaptacja części magazynowej w budynku produkcyjno - magazynowym w celu przekształcenia jej
w halę produkcyjną."

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Klauzula informacyjna Zamawiającego
Pytania i odpowiedzi
Wykaz zrealizowanych usług

Postępowanie jest prowadzone w związku z realizacją projektu pod nazwą „Zwiększenie poziomu cyfryzacji, robotyzacji i automatyzacji zakładu produkcyjnego FoodWell Sp. z o.o.” finansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Komponentu A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, Reformy: A 2.1. Przyśpieszenie procesów robotyzacji i cyfryzacji i innowacji, Inwestycji: A 2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w zapytaniu ofertowym.


Załączniki do pobrania:

Termin składania ofert upływa 11.03.2024
Data publikacji: 08.02.2024

Zamawiający Firma FoodWell Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe nr 26/W2/2023 o nazwie
"Maszyna do pakowania zbiorczego produktów mas makowych i kajmakowych w kartony zbiorcze typu
wrap around z perforowaną zrywką".

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Klauzula informacyjna Zamawiającego
Pytania i odpowiedzi
Kryterium oceny oferty

Postępowanie jest prowadzone w związku z realizacją projektu pod nazwą „Zwiększenie poziomu cyfryzacji, robotyzacji i automatyzacji zakładu produkcyjnego FoodWell Sp. z o.o.” finansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Komponentu A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, Reformy: A 2.1. Przyśpieszenie procesów robotyzacji i cyfryzacji i innowacji, Inwestycji: A 2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w zapytaniu ofertowym.


Załączniki do pobrania:Termin składania ofert upływa 22.03.2024
Data publikacji: 12.02.2024

Zamawiający Firma FoodWell Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe nr 24/W2/2023 o nazwie
"Stacja rozładunku surowców i przygotowania premiksu".

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Klauzula informacyjna Zamawiającego
Pytania i odpowiedzi
Kryterium oceny oferty
AKTUALNE Zapytanie ofertowe

Postępowanie jest prowadzone w związku z realizacją projektu pod nazwą „Zwiększenie poziomu cyfryzacji, robotyzacji i automatyzacji zakładu produkcyjnego FoodWell Sp. z o.o.” finansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Komponentu A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, Reformy: A 2.1. Przyśpieszenie procesów robotyzacji i cyfryzacji i innowacji, Inwestycji: A 2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w zapytaniu ofertowym.


Załączniki do pobrania:

Termin składania ofert upływa 22.03.2024
Data publikacji: 12.02.2024

Zamawiający Firma FoodWell Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe nr 23/W2/2023 o nazwie
"Silosy wewnętrzne z systemem transportu i dozowania półproduktów do mieszalnika – ilość: 2 sztuki".

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Klauzula informacyjna Zamawiającego
Pytania i odpowiedzi
Kryterium oceny oferty

Postępowanie jest prowadzone w związku z realizacją projektu pod nazwą „Zwiększenie poziomu cyfryzacji, robotyzacji i automatyzacji zakładu produkcyjnego FoodWell Sp. z o.o.” finansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Komponentu A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, Reformy: A 2.1. Przyśpieszenie procesów robotyzacji i cyfryzacji i innowacji, Inwestycji: A 2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w zapytaniu ofertowym.


Załączniki do pobrania:

Termin składania ofert upływa 19.03.2024
Data publikacji: 12.02.2024

Zamawiający Firma FoodWell Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe nr 22/W2/2023 o nazwie

"Waga kontrolna dynamiczna do kontroli produktów spożywczych: deserów, ciast, dodatków i składników

do ciast w proszku zapakowanych w saszetki".

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Klauzula informacyjna Zamawiającego
Pytania i odpowiedzi
Kryterium oceny oferty

Postępowanie jest prowadzone w związku z realizacją projektu pod nazwą „Zwiększenie poziomu cyfryzacji, robotyzacji i automatyzacji zakładu produkcyjnego FoodWell Sp. z o.o.” finansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Komponentu A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, Reformy: A 2.1. Przyśpieszenie procesów robotyzacji i cyfryzacji i innowacji, Inwestycji: A 2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w zapytaniu ofertowym.


Załączniki do pobrania:

Termin składania ofert upływa 19.03.2024
Data publikacji: 12.02.2024

Zamawiający Firma FoodWell Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe nr 21/W2/2023 o nazwie

"Waga kontrolna dynamiczna do kontroli produktów spożywczych: deserów, ciast, dodatków i składników

do ciast w proszku zapakowanych w saszetki".

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Klauzula informacyjna Zamawiającego
Pytania i odpowiedzi
Kryterium oceny oferty

Postępowanie jest prowadzone w związku z realizacją projektu pod nazwą „Zwiększenie poziomu cyfryzacji, robotyzacji i automatyzacji zakładu produkcyjnego FoodWell Sp. z o.o.” finansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Komponentu A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, Reformy: A 2.1. Przyśpieszenie procesów robotyzacji i cyfryzacji i innowacji, Inwestycji: A 2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w zapytaniu ofertowym.


Załączniki do pobrania:

Termin składania ofert upływa 19.03.2024
Data publikacji: 12.02.2024

Zamawiający Firma FoodWell Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe nr 20/W2/2023 o nazwie

"Waga kontrolna dynamiczna do kontroli produktów spożywczych: deserów, ciast, dodatków i składników

do ciast w proszku zapakowanych w saszetki".

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Klauzula informacyjna Zamawiającego
Pytania i odpowiedzi
Kryterium oceny oferty

Postępowanie jest prowadzone w związku z realizacją projektu pod nazwą „Zwiększenie poziomu cyfryzacji, robotyzacji i automatyzacji zakładu produkcyjnego FoodWell Sp. z o.o.” finansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Komponentu A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, Reformy: A 2.1. Przyśpieszenie procesów robotyzacji i cyfryzacji i innowacji, Inwestycji: A 2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w zapytaniu ofertowym.


Załączniki do pobrania:

Termin składania ofert upływa 19.03.2024
Data publikacji: 12.02.2024

Zamawiający Firma FoodWell Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe nr 19/W2/2023 o nazwie
"Waga kontrolna dynamiczna do kontroli produktów w opakowaniach metalowych".

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Klauzula informacyjna Zamawiającego
Pytania i odpowiedzi
Kryterium oceny oferty

Postępowanie jest prowadzone w związku z realizacją projektu pod nazwą „Zwiększenie poziomu cyfryzacji, robotyzacji i automatyzacji zakładu produkcyjnego FoodWell Sp. z o.o.” finansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Komponentu A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, Reformy: A 2.1. Przyśpieszenie procesów robotyzacji i cyfryzacji i innowacji, Inwestycji: A 2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w zapytaniu ofertowym.


Załączniki do pobrania:

Termin składania ofert upływa 19.03.2024
Data publikacji: 12.02.2024

Zamawiający Firma FoodWell Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe nr 18/W2/2023 o nazwie

"Detektor ciał obcych typu x-ray do kontroli produktów mas makowych i toffee, karmelowych i temu

podobnych w opakowaniach metalowych".

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Klauzula informacyjna Zamawiającego
Pytania i odpowiedzi
Kryterium oceny oferty

Postępowanie jest prowadzone w związku z realizacją projektu pod nazwą „Zwiększenie poziomu cyfryzacji, robotyzacji i automatyzacji zakładu produkcyjnego FoodWell Sp. z o.o.” finansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Komponentu A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, Reformy: A 2.1. Przyśpieszenie procesów robotyzacji i cyfryzacji i innowacji, Inwestycji: A 2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w zapytaniu ofertowym.


Załączniki do pobrania:

Termin składania ofert upływa 22.03.2024
Data publikacji: 12.02.2024

Zamawiający Firma FoodWell Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe nr 17/W2/2023 o nazwie

"Mieszalniki typu miksery do produktów spożywczych sypkich, stałych i proszków – ilość: 2 sztuki".

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Klauzula informacyjna Zamawiającego
Pytania i odpowiedzi
Kryterium oceny oferty

Postępowanie jest prowadzone w związku z realizacją projektu pod nazwą „Zwiększenie poziomu cyfryzacji, robotyzacji i automatyzacji zakładu produkcyjnego FoodWell Sp. z o.o.” finansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Komponentu A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, Reformy: A 2.1. Przyśpieszenie procesów robotyzacji i cyfryzacji i innowacji, Inwestycji: A 2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w zapytaniu ofertowym.


Załączniki do pobrania:

Termin składania ofert upływa 09.02.2024
Data publikacji: 08.01.2024

Zamawiający Firma FoodWell Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe nr 16/W2/2023 o nazwie

"linia technologiczna do gotowania i chłodzenia maku oraz innych mas typu kajmak, toffi itp. o wydajności linii od 1000 kg/1 godzinę do 3000kg/1 godzinę".

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Klauzula informacyjna Zamawiającego
Pytania i odpowiedzi
Kryterium oceny oferty

Postępowanie jest prowadzone w związku z realizacją projektu pod nazwą „Zwiększenie poziomu cyfryzacji, robotyzacji i automatyzacji zakładu produkcyjnego FoodWell Sp. z o.o.” finansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Komponentu A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, Reformy: A 2.1. Przyśpieszenie procesów robotyzacji i cyfryzacji i innowacji, Inwestycji: A 2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w zapytaniu ofertowym.


Załączniki do pobrania:

Termin składania ofert upływa 09.02.2024
Data publikacji: 08.01.2024

Zamawiający Firma FoodWell Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe nr 15/W2/2023 o nazwie
"Wytwornica wody lodowej z układem Freecoolingu".

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Klauzula informacyjna Zamawiającego
Pytania i odpowiedzi
Kryterium oceny oferty

Postępowanie jest prowadzone w związku z realizacją projektu pod nazwą „Zwiększenie poziomu cyfryzacji, robotyzacji i automatyzacji zakładu produkcyjnego FoodWell Sp. z o.o.” finansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Komponentu A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, Reformy: A 2.1. Przyśpieszenie procesów robotyzacji i cyfryzacji i innowacji, Inwestycji: A 2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w zapytaniu ofertowym.


Załączniki do pobrania:

Termin składania ofert upływa 16.02.2024
Data publikacji: 08.01.2024

Zamawiający Firma FoodWell Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe nr 13/W2/2023 o nazwie
"urządzenie do sterylizacji produktów spożywczych, mas makowych i kajmaku".

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Klauzula informacyjna Zamawiającego
Pytania i odpowiedzi
Kryterium oceny oferty

Postępowanie jest prowadzone w związku z realizacją projektu pod nazwą „Zwiększenie poziomu cyfryzacji, robotyzacji i automatyzacji zakładu produkcyjnego FoodWell Sp. z o.o.” finansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Komponentu A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, Reformy: A 2.1. Przyśpieszenie procesów robotyzacji i cyfryzacji i innowacji, Inwestycji: A 2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w zapytaniu ofertowym.


Załączniki do pobrania:

Termin składania ofert upływa 09.02.2024
Data publikacji: 18.12.2023

Zamawiający Firma FoodWell Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe nr 12/W2/2023 o nazwie

„Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie maszyn typu case packer,

ilość torów paczek 4 (Quatro).

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Klauzula informacyjna Zamawiającego
Pytania i odpowiedzi
Kryterium oceny oferty

Postępowanie jest prowadzone w związku z realizacją projektu pod nazwą „Zwiększenie poziomu cyfryzacji, robotyzacji i automatyzacji zakładu produkcyjnego FoodWell Sp. z o.o.” finansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Komponentu A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, Reformy: A 2.1. Przyśpieszenie procesów robotyzacji i cyfryzacji i innowacji, Inwestycji: A 2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w zapytaniu ofertowym.


Załączniki do pobrania:

Termin składania ofert upływa 09.02.2024
Data publikacji: 18.12.2023

Zamawiający Firma FoodWell Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe nr 11/W2/2023 o nazwie

„Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie maszyn typu case packer,

ilość torów paczek 3 (Triplex).

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Klauzula informacyjna Zamawiającego
Pytania i odpowiedzi
Kryterium oceny oferty

Postępowanie jest prowadzone w związku z realizacją projektu pod nazwą „Zwiększenie poziomu cyfryzacji, robotyzacji i automatyzacji zakładu produkcyjnego FoodWell Sp. z o.o.” finansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Komponentu A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, Reformy: A 2.1. Przyśpieszenie procesów robotyzacji i cyfryzacji i innowacji, Inwestycji: A 2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w zapytaniu ofertowym.


Załączniki do pobrania:

Termin składania ofert upływa 09.02.2024
Data publikacji: 18.12.2023

Zamawiający Firma FoodWell Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe nr 10/W2/2023

o nazwie „Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie maszyn

typu case packer, ilość torów paczek 2 (Duplex).

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Klauzula informacyjna Zamawiającego
Pytania i odpowiedzi
Kryterium oceny oferty

Postępowanie jest prowadzone w związku z realizacją projektu pod nazwą „Zwiększenie poziomu cyfryzacji, robotyzacji i automatyzacji zakładu produkcyjnego FoodWell Sp. z o.o.” finansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Komponentu A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, Reformy: A 2.1. Przyśpieszenie procesów robotyzacji i cyfryzacji i innowacji, Inwestycji: A 2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w zapytaniu ofertowym.


Załączniki do pobrania:

Termin składania ofert upływa 31.01.2024
Data publikacji: 18.12.2023

Zamawiający Firma FoodWell Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe nr 09/W2/2023 o nazwie
„Przedmiotem zamówienia jest dostawa montaż i uruchomienie linii do produkcji mas makowych i kajmaku.

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Klauzula informacyjna Zamawiającego
Pytania i odpowiedzi
Kryterium oceny oferty

Postępowanie jest prowadzone w związku z realizacją projektu pod nazwą „Zwiększenie poziomu cyfryzacji, robotyzacji i automatyzacji zakładu produkcyjnego FoodWell Sp. z o.o.” finansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Komponentu A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, Reformy: A 2.1. Przyśpieszenie procesów robotyzacji i cyfryzacji i innowacji, Inwestycji: A 2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w zapytaniu ofertowym.


Załączniki do pobrania:

Termin składania ofert upływa 31.01.2024
Data publikacji: 18.12.2023

Zamawiający Firma FoodWell Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe nr 08/W2/2023 o nazwie

„Przedmiotem zamówienia jest dostawa elektrycznego wózka widłowego, typu paletowy, prowadzony dyszlem.

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Klauzula informacyjna Zamawiającego
Pytania i odpowiedzi
Kryterium oceny oferty

Postępowanie jest prowadzone w związku z realizacją projektu pod nazwą „Zwiększenie poziomu cyfryzacji, robotyzacji i automatyzacji zakładu produkcyjnego FoodWell Sp. z o.o.” finansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Komponentu A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, Reformy: A 2.1. Przyśpieszenie procesów robotyzacji i cyfryzacji i innowacji, Inwestycji: A 2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w zapytaniu ofertowym.


Załączniki do pobrania:

Termin składania ofert upływa 31.01.2024
Data publikacji: 18.12.2023

Zamawiający Firma FoodWell Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe nr 07/W2/2023 o nazwie

„Przedmiotem zamówienia jest dostawa elektrycznego wózka widłowego, typu ,,chariot- rydwan”.

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Klauzula informacyjna Zamawiającego
Pytania i odpowiedzi
Kryterium oceny oferty

Postępowanie jest prowadzone w związku z realizacją projektu pod nazwą „Zwiększenie poziomu cyfryzacji, robotyzacji i automatyzacji zakładu produkcyjnego FoodWell Sp. z o.o.” finansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Komponentu A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, Reformy: A 2.1. Przyśpieszenie procesów robotyzacji i cyfryzacji i innowacji, Inwestycji: A 2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w zapytaniu ofertowym.


Załączniki do pobrania:

Termin składania ofert upływa 31.01.2024
Data publikacji: 18.12.2023

Zamawiający Firma FoodWell Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe nr 06/W2/2023 o nazwie
„Przedmiotem zamówienia jest dostawa elektrycznego wózka widłowego
wysokiego składowania, typu reach truck”

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Klauzula informacyjna Zamawiającego
Pytania i odpowiedzi
Kryterium oceny oferty

Postępowanie jest prowadzone w związku z realizacją projektu pod nazwą „Zwiększenie poziomu cyfryzacji, robotyzacji i automatyzacji zakładu produkcyjnego FoodWell Sp. z o.o.” finansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Komponentu A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, Reformy: A 2.1. Przyśpieszenie procesów robotyzacji i cyfryzacji i innowacji, Inwestycji: A 2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w zapytaniu ofertowym.


Załączniki do pobrania:

Termin składania ofert upływa 31.01.2024
Data publikacji: 18.12.2023

Zamawiający Firma FoodWell Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe nr 05/W2/2023 o nazwie „Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie stacja rozładowania worków Big Bag komponentów do produktów spożywczych: deserów, ciast, dodatków i składników do ciast w proszku”.

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Klauzula informacyjna Zamawiającego
Pytania i odpowiedzi
Kryterium oceny oferty

Postępowanie jest prowadzone w związku z realizacją projektu pod nazwą „Zwiększenie poziomu cyfryzacji, robotyzacji i automatyzacji zakładu produkcyjnego FoodWell Sp. z o.o.” finansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Komponentu A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, Reformy: A 2.1. Przyśpieszenie procesów robotyzacji i cyfryzacji i innowacji, Inwestycji: A 2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w zapytaniu ofertowym.


Załączniki do pobrania:

Termin składania ofert upływa 31.01.2024
Data publikacji: 15.12.2023

Zamawiający Firma FoodWell Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe nr 04/W2/2023 o nazwie „Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie stacji mikro dozowania komponentów do produktów spożywczych: deserów, ciast, dodatków i składników do ciast w proszku”.

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Klauzula informacyjna Zamawiającego
Pytania i odpowiedzi
Kryterium oceny oferty

Postępowanie jest prowadzone w związku z realizacją projektu pod nazwą „Zwiększenie poziomu cyfryzacji, robotyzacji i automatyzacji zakładu produkcyjnego FoodWell Sp. z o.o.” finansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Komponentu A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, Reformy: A 2.1. Przyśpieszenie procesów robotyzacji i cyfryzacji i innowacji, Inwestycji: A 2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w zapytaniu ofertowym.


Załączniki do pobrania:

Termin składania ofert upływa 31.01.2024
Data publikacji: 15.12.2023

Zamawiający Firma FoodWell Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe nr 03/W2/2023 o nazwie „Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie poziomej maszyny dozująco, pakująco, formującej opakowania z rolki do produktów spożywczych: deserów, ciast, dodatków i składników do ciast w proszku, ilość torów paczek 4 (Quatro)”

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Klauzula informacyjna Zamawiającego
Pytania i odpowiedzi
Kryterium oceny oferty

Postępowanie jest prowadzone w związku z realizacją projektu pod nazwą „Zwiększenie poziomu cyfryzacji, robotyzacji i automatyzacji zakładu produkcyjnego FoodWell Sp. z o.o.” finansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Komponentu A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, Reformy: A 2.1. Przyśpieszenie procesów robotyzacji i cyfryzacji i innowacji, Inwestycji: A 2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w zapytaniu ofertowym.


Załączniki do pobrania:

Termin składania ofert upływa 31.01.2024
Data publikacji: 15.12.2023

Zamawiający Firma FoodWell Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe nr 02/W2/2023 o nazwie
„Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie poziomej maszyny dozująco, pakująco,
formującej opakowania z rolki do produktów spożywczych: deserów, ciast, dodatków i składników do ciast w proszku,
ilość torów paczek 3 z aplikacją strumy (Triplex ZIP)”.

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Klauzula informacyjna Zamawiającego
Pytania i odpowiedzi
Kryterium oceny oferty

Postępowanie jest prowadzone w związku z realizacją projektu pod nazwą „Zwiększenie poziomu cyfryzacji, robotyzacji i automatyzacji zakładu produkcyjnego FoodWell Sp. z o.o.” finansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Komponentu A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, Reformy: A 2.1. Przyśpieszenie procesów robotyzacji i cyfryzacji i innowacji, Inwestycji: A 2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach.


Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w zapytaniu ofertowym.


Załączniki do pobrania:

Termin składania ofert upływa 31.01.2024
Data publikacji: 15.12.2023

Zamawiający Firma FoodWell Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe nr 01/W2/2023 o nazwie „Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie poziomej maszyny dozująco, pakująco, formującej opakowania z rolki do produktów spożywczych: deserów, ciast, dodatków i składników do ciast w proszku, ilość torów paczek 2 (Duplex)”.

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Klauzula informacyjna Zamawiającego
Pytania i odpowiedzi
Kryterium oceny oferty

Postępowanie jest prowadzone w związku z realizacją projektu pod nazwą „Wzrost poziomu cyfryzacji i robotyzacji zakładu produkcyjnego FoodWell Sp. z o.o. w Janowie ” finansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Komponentu A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, Reformy: A 2.1. Przyśpieszenie procesów robotyzacji i cyfryzacji i innowacji, Inwestycji: A 2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach.


Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w zapytaniu ofertowym.


Załączniki do pobrania:


Termin składania ofert upływa 06.10.2023


Zamawiający Firma FoodWell Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe o nazwie „Dostawa i montaż transportera łamanego typu Z wraz z nowymi zsypami do ciągu transportowego oraz demontaż dwóch aktualnie używanych przez Zamawiającego transporterów z linii produkcyjnej”.

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Klauzula informacyjna Zamawiającego
Pytania i odpowiedzi

Postępowanie jest prowadzone w związku z realizacją projektu pod nazwą „Wzrost poziomu cyfryzacji i robotyzacji zakładu produkcyjnego FoodWell Sp. z o.o. w Janowie ” finansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Komponentu A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, Reformy: A 2.1. Przyśpieszenie procesów robotyzacji i cyfryzacji i innowacji, Inwestycji: A 2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach.


Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w zapytaniu ofertowym.


Załączniki do pobrania:

Termin składania ofert upływa 26.10.2023
UWAGA: prosimy o zapoznanie się z Informacją o wprowadzonych zmianach oraz aktualną wersją Zapytania ofertowego - LINK


Zamawiający Firma FoodWell Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe o nazwie „Dostawa i uruchomienie instalacji do automatycznego procesu wytwarzania ciasta „Crunch”, która umożliwi automatyczne podawanie składników sypkich i mokrych.”

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Klauzula informacyjna Zamawiającego
Pytania i odpowiedzi
AKTUALNE Zapytanie ofertowe

Postępowanie jest prowadzone w związku z realizacją projektu pod nazwą „Wzrost poziomu cyfryzacji i robotyzacji zakładu produkcyjnego FoodWell Sp. z o.o. w Janowie ” finansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Komponentu A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, Reformy: A 2.1. Przyśpieszenie procesów robotyzacji i cyfryzacji i innowacji, Inwestycji: A 2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach.


Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w zapytaniu ofertowym.


Załączniki do pobrania:Termin składania ofert upływa 15.11.2023
UWAGA: prosimy o zapoznanie się z Informacją o wprowadzonych zmianach oraz aktualną wersją Zapytania ofertowego - LINK


Zamawiający Firma FoodWell Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe o nazwie „Dostawa i uruchomienie fabrycznie nowej linii technologicznej do produkcji karmelu oraz próżniowego zagęszczania miodu wraz ze zbiornikiem buforowym i rurociągiem przesyłowym o wydajności nie mniejszą niż 120kg / 3 godziny produkcji karmelu”

Zapytanie ofertowe v1
Formularz ofertowy
Klauzula informacyjna Zamawiającego
Pytania i odpowiedzi
AKTUALNE Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe v2

Postępowanie jest prowadzone w związku z realizacją projektu pod nazwą „Wzrost poziomu cyfryzacji i robotyzacji zakładu produkcyjnego FoodWell Sp. z o.o. w Janowie ” finansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Komponentu A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, Reformy: A 2.1. Przyśpieszenie procesów robotyzacji i cyfryzacji i innowacji, Inwestycji: A 2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach.


Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w zapytaniu ofertowym.


Załączniki do pobrania:
Termin składania ofert upływa 15.11.2023

UWAGA: prosimy o zapoznanie się z Informacją o wprowadzonych zmianach oraz aktualną wersją Zapytania ofertowego - LINK


Zamawiający Firma FoodWell Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe o nazwie „Dostawa dwóch zbiorników do gotowania i mieszania syropu (grupa płynów: 2) wraz z ogrzewaną instalacją transportową oraz z dwiema pompami transportującymi , ze zintegrowanym systemem sterowania”.

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Klauzula informacyjna Zamawiającego
Pytania i odpowiedzi
AKTUALNE Zapytanie ofertowe

Postępowanie jest prowadzone w związku z realizacją projektu pod nazwą „Wzrost poziomu cyfryzacji i robotyzacji zakładu produkcyjnego FoodWell Sp. z o.o. w Janowie ” finansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Komponentu A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, Reformy: A 2.1. Przyśpieszenie procesów robotyzacji i cyfryzacji i innowacji, Inwestycji: A 2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach.


Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w zapytaniu ofertowym.


Załączniki do pobrania:


Termin składania ofert upływa 15.06.2024

Data publikacji: 14.05.2024

Zamawiający Firma FoodWell Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe o nazwie nr 3J/2024 o nazwie „Dostawa i uruchomienie fabrycznie nowej linii technologicznej do produkcji wyrobów cukierniczych: kremów i podlew o wydajności minimum 2000kg / 8 godzin.”

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Klauzula informacyjna Zamawiającego
Pytania i odpowiedzi

Postępowanie jest prowadzone w związku z realizacją projektu pod nazwą „Wzrost poziomu cyfryzacji i robotyzacji zakładu produkcyjnego FoodWell Sp. z o.o. w Janowie ” finansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Komponentu A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, Reformy: A 2.1. Przyśpieszenie procesów robotyzacji i cyfryzacji i innowacji, Inwestycji: A 2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach.


Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w zapytaniu ofertowym.


Załączniki do pobrania:


Termin składania ofert upływa 26.10.2023


Zamawiający Firma FoodWell Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe o nazwie „Dostawa uruchomienie zbiornika buforowego ze stali nierdzewnej z funkcją ważenia.”

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Klauzula informacyjna Zamawiającego
Pytania i odpowiedzi

Postępowanie jest prowadzone w związku z realizacją projektu pod nazwą „Wzrost poziomu cyfryzacji i robotyzacji zakładu produkcyjnego FoodWell Sp. z o.o. w Janowie ” finansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Komponentu A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, Reformy: A 2.1. Przyśpieszenie procesów robotyzacji i cyfryzacji i innowacji, Inwestycji: A 2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach.


Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w zapytaniu ofertowym.


Załączniki do pobrania:
Termin składania ofert upływa 06.11.2023

UWAGA: prosimy o zapoznanie się z Informacją o wprowadzonych zmianach oraz aktualną wersją Zapytania ofertowego - LINK


Zamawiający Firma FoodWell Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe o nazwie „Dostawa i montaż stacji rozładunku worków typu BigBag z wciągnikiem elektrycznym”.

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Klauzula informacyjna Zamawiającego
Pytania i odpowiedzi
AKTUALNE Zapytanie ofertowe

Postępowanie jest prowadzone w związku z realizacją projektu pod nazwą „Wzrost poziomu cyfryzacji i robotyzacji zakładu produkcyjnego FoodWell Sp. z o.o. w Janowie ” finansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Komponentu A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, Reformy: A 2.1. Przyśpieszenie procesów robotyzacji i cyfryzacji i innowacji, Inwestycji: A 2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach.


Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w zapytaniu ofertowym.


Załączniki do pobrania:


Termin składania ofert upływa 26.10.2023


Zamawiający Firma FoodWell Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe o nazwie „Dostawa i montaż stacji rozładunku worków typu BigBag przystosowanej do rozładunku za pomocą palety z otworem centralnym”.

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Klauzula informacyjna Zamawiającego
Pytania i odpowiedzi

Postępowanie jest prowadzone w związku z realizacją projektu pod nazwą „Wzrost poziomu cyfryzacji i robotyzacji zakładu produkcyjnego FoodWell Sp. z o.o. w Janowie ” finansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Komponentu A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, Reformy: A 2.1. Przyśpieszenie procesów robotyzacji i cyfryzacji i innowacji, Inwestycji: A 2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach.


Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w zapytaniu ofertowym.


Załączniki do pobrania:

Termin składania ofert upływa 08.11.2023

UWAGA: prosimy o zapoznanie się z Informacją o wprowadzonych zmianach oraz aktualną wersją Zapytania ofertowego - LINK


Zamawiający Firma FoodWell Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe o nazwie
„Dostawa i uruchomienie ekstrudera wielowarstwowego wraz z osprzętem do produkowania
wyrobów cukierniczych: wstęg batonów do dalszego cięcia”.

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Klauzula informacyjna Zamawiającego
Pytania i odpowiedzi
AKTUALNE - Zapytanie ofertowe

Postępowanie jest prowadzone w związku z realizacją projektu pod nazwą „Wzrost poziomu cyfryzacji i robotyzacji zakładu produkcyjnego FoodWell Sp. z o.o. w Janowie ” finansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Komponentu A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, Reformy: A 2.1. Przyśpieszenie procesów robotyzacji i cyfryzacji i innowacji, Inwestycji: A 2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w zapytaniu ofertowym.


Załączniki do pobrania:
Termin składania ofert upływa 17.07.2024
Data publikacji: 14.06.2024


Zamawiający Firma FoodWell Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe nr 7J/2023 o nazwie
"System klasy MES wyposażony w moduł sztucznej inteligencji (zwany dalej: systemem)."

Wykaz zrealizowanych usług
Formularz ofertowy
Klauzula informacyjna Zamawiającego
Pytania i odpowiedzi
Zapytanie ofertowe

Postępowanie jest prowadzone w związku z realizacją projektu pod nazwą „Wzrost poziomu cyfryzacji i robotyzacji zakładu produkcyjnego FoodWell Sp. z o.o. w Janowie ” finansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Komponentu A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, Reformy: A 2.1. Przyśpieszenie procesów robotyzacji i cyfryzacji i innowacji, Inwestycji: A 2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w zapytaniu ofertowym.


Załączniki do pobrania:
Termin składania ofert upływa 30.11.2023

UWAGA: prosimy o zapoznanie się z Informacją o wprowadzonych zmianach oraz aktualną wersją Zapytania ofertowego - LINK


Zamawiający Firma FoodWell Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe o nazwie

„Dostawa, montaż i uruchomienie maszyny do posypywania wstęgi batonowej lub wstęg batonowych takimi składnikami jak: pokruszone orzeszki, nasiona, ekstrudaty zbożowe lub proteinowe.”.

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Klauzula informacyjna Zamawiającego
Pytania i odpowiedzi
AKTUALNE Zapytanie ofertowe

Postępowanie jest prowadzone w związku z realizacją projektu pod nazwą „Wzrost poziomu cyfryzacji i robotyzacji zakładu produkcyjnego FoodWell Sp. z o.o. w Janowie ” finansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Komponentu A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, Reformy: A 2.1. Przyśpieszenie procesów robotyzacji i cyfryzacji i innowacji, Inwestycji: A 2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w zapytaniu ofertowym.


Załączniki do pobrania:
Termin składania ofert upływa 30.11.2023

UWAGA: prosimy o zapoznanie się z Informacją o wprowadzonych zmianach oraz aktualną wersją Zapytania ofertowego - LINK


Zamawiający Firma FoodWell Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe o nazwie „Dostawa maszyny do automatycznego dekorowania czekoladą wyrobów cukierniczych tj. batonów”.

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Klauzula informacyjna Zamawiającego
Pytania i odpowiedzi
AKTUALNE Zapytanie ofertowe

kontakt

Masz jakieś pytania? Wypełnij poniższy formularz

Food Well Sp. Z o.o. ul. Fabryczna 5

00-446 Warszawa

Polityka Prywatności